Onze alliantie voor de communicatie tussen laboratorium en praktijken:

VOSSEN Tandtechniek en Wegberg - constante kwaliteit in functie en esthetiek

Als Vosssen Zahntechnik bieden we de hoogste kwaliteit en de beste service op ons vakgebied aan de bij ons aangesloten tandartsen. Dit kunnen we uitsluitend bereiken in nauwe samenwerking met deze tandartsen. Onze hoge kwaliteit beftreft daarbij met name:

  • Aanmeting en functiediagnose
  • Uitwisselbaarheid van de aangeleverde data
  • Rood-wit esthetiek
  • Backward planning
  • Materialen voor prothesen, bruggen en kronen
  • Constructie van de tandvervangers
  • Ondersteuning bij implantatie
  • Moderne communicatie tussen ons en de tandarts
wieland

Meerwaarde voor de tandartspraktijk

Onze werkwijze sluit naadloos aan bij die tandartspraktijken die voor de hoogst mogelijke kwaliteit gaan. Als u er aan toe bent om de kwaliteit op het gebied van de tandvervanging te verhogen, dan zijn we u graag van dienst. Door onze jarenlange ervaring en hoogwaardige inzichten kunnen we u een compleet advies geven over het aanpassen van uw bedrijfsvoering. Het effect kunt u dan al snel zelf ervaren.

Kwaliteit

De ervaring leert, dat de kwaliteit van onze producten uiteindelijk niet alleen door ons bepaald wordt. Dat heeft alles te maken afstemming tussen tandarts en ons lab. Vandaar dat we veel waarde hechten aan nauwe en langdurige samenwerking met u als tandarts.

vossen zahntechnik Kiefer

De afstemming van de software is daarbij cruciaal. We gebruiken de meeste toonaangevende systemen zelf, een aantal andere ondersteunen we actief. De complexe uitwisselingen van data wordt hierbij door ons gegarandeerd.

vossen zahntechnik kiefer

Daarnaast informeren we de bij ons aangesloten tandartsen regelmatig over nieuwe trends, ontwikkelingen en praktijkgegevens. We zijn bovendien altijd aanspreekbaar voor vragen en bij het helpen oplossen van problemen.

contact met ons op